MONITORING OBIEKTÓW


4VIP_monitoring_ulotka

    Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jak również dbając o Wasze bezpieczeństwo, przedstawiamy ofertę ochrony poprzez system urządzeń elektronicznych.

    Szczególnie skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych, popularną na całym świecie, jest tzw. „monitoring” – oparty na systemie alarmowym instalowanym w Państwa mieszkaniu, domu, biurze, sklepie, itp., przez 24 godziny na dobę system ten sprawuje nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą telefoniczną, torem GSM lub GPRS do Stacji Monitorowania Alarmów informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia.  

    Zaletą tego systemu jest to, że w przypadku naruszenia strefy chronionej, reakcja na ingerencję osób nie powołanych nie ogranicza się do sygnału dźwiękowego, jak ma to miejsce w przypadku gdy system nie podlega monitoringowi. Niewątpliwą zaletą sytemu monitoringu jest to, iż w przypadku naruszenia strefy chronionej sygnał telefoniczny jest automatycznie rejestrowany i natychmiast przekazywany przez operatora samochodowym załogom patrolowo – interwencyjnym, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.), które bezzwłocznie podejmują działania mające na celu ujęcie sprawców zdarzenia oraz ochronę Państwa życia i mienia.

    Do grupy szybkiego reagowania 4-VIP zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej. Członkowie grup szybkiego reagowania są jednakowo umundurowani i dobrani pod względem możliwości psychofizycznych.

    W przypadku, gdy czują się Państwo zagrożeni w domu, biurze, sklepie, itp. proponujemy wykorzystanie bezprzewodowych przycisków antynapadowych, których użycie informuje nas o próbie napadu na Państwa. Wszystkie informacje przychodzące z obiektu są rejestrowane przez Stację Monitorowania Alarmów i przechowywane w pamięci.

    W czasie 5 – 10 minut załogi szybkiego reagowania docierają do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy. W zależności od zainstalowanego u Państwa systemu alarmowego, informacje napływające do naszej Stacji Monitorowania Alarmów mogą mieć różny charakter:

  • Napad – gdy użytkownik systemu wciśnie przycisk antynapadowy stacjonarny lub przycisk przenośnego systemu radiowego
  • Włamanie – gdy naruszona zostanie strefa dozorowana przez system alarmowy
  • Sabotaż  – gdy zniszczone zostaną np. sygnalizatory zewnętrzne dźwiękowe lub świetlne