TRANSPORT i KONWÓJ


KONWOJOWANIE WARTOŚCI:

  • PIENIĄDZE: TRANSPORT, ZABEZPIECZENIE, INNE
  • BIŻUTERIA I NUMIZMATY, PAPIERY WARTOŚCIOWE

“4 VIP” konwój wartości.

Konwojowanie gotówki w naszej firmie zajmują się najbardziej doświadczeni i zaufani pracownicy. Wszyscy konwojenci posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz dopuszczenie do posiadania broni palnej. Konwojenci i inkasenci wyposażeni są w broń palną, kamizeli kuloodporne oraz specjalistyczne walizki do przenoszenia i transportowania przedmiotów wartościowych.